Településrendezési tervek véleményezése,...Telepulesrendezesi_tervek_velemenyezese,_partnersegi_egyeztetese

Településrendezési tervek véleményezése, partnerségi egyeztetéseTisztelt Önkormányzat, Tisztelt tervkészítők!


Minden itt élő és itt tulajdonló szeretné az Önkormányzat munkáját segíteni.
Szeretnénk, ha az Önkormányzat sem azt nézné, hogy mit miért nem lehet vagy nehéz megcsinálni, hanem a felmerült kérdéseknél azt nézzük, keressük meg, hogy hogyan lehetne a nehézségek ellenére azt megoldani.

Tartalomjegyzék

A Határréti-tó körbejárhatóságát biztosító...A_Hatarreti-to_korbejarhatosagat_biztosito_kis_hid

A Placskó településrész aktivistáinak legfontosabb javaslataiIdőközben felmerült napi, aktuális témák


A hivatalos válasz: (Görbicz Gyula részére)

1. 400kV nyomvonal ellen tiltakozásával kapcsolatosan adandó válasz:
Pilisszántó közigazgatási területét érinti az OTrT-ben és a BATrTben jelölt 400kV-os távlati átviteli hálózat nyomvonala. A véleményezési anyagban a tervlapokon ennek megfelelően jelöltük. A lakossági észrevételeket figyelembe véve, a településrendezési terven a nyomvonal jelölését megváltoztattuk, hogy ebben a léptékben ne nyomvonalként legyen rögzítve, hiszen annak pontos meghatározása csak később történik meg. Helyette a TSZT-ben csak egy szerkesztő vonalat helyeztünk el, amely az OTrT-ben a BATrT-ben szereplő vonalat ismerteti és a jelmagyarázatban szövegesen jeleztük, hogy az átviteli hálózat nyomvonalát később fogják pontosítani.
A szabályozási terven a nyomvonalat nem tüntettük fel.

2. Placskón az itt élésnek megfelelő övezeti besorolással kapcsolatban adott válasz:
A mezőgazdasági térségen belül nem tud a település építési övezetet kijelölni a Placskó teljes területére. A Placskó területe nem üdülő övezet, hanem kertes mezőgazdasági terület, amely korábban zártkert volt. A rendelkezésünkre álló korábbi településrendezési tervek 1988-tól mindig zártkert övezetet jelölnek a Placskó teljes területén, és a még korábbi földhivatali alaptérképeken is zártkert fekvésben szerepel. A kialakult állapotot figyelembe véve valóban indokoltnak tűnik, a helyzetnek jobban megfelelő övezeti besorolás, aminek lehetőségét alaposan megvizsgáltuk. A települési szintű tervek felett álló térségi tervek szabályai által meghúzott keretek azonban nem teszik lehetővé, hogy Pilisszántón a Placskó terület a meglevőtől eltérő övezetbe kerüljön át. A terület tulajdonosainak sem szabad azonban elfelejteniük, hogy zártkerti telken építkeztek, a 3%-ot meghaladó beépítések esetén szabálytalanul, és a lakófunkció tekintetében is szabálytalanul.
A helyi adók kezelése nem tartozik a településrendezés tárgykörébe. A túlzott beépítési szándékok felett az építési hatóság gyakorol kontrollt.

3. Szennyvíz feldolgozására, elvezetésére vonatkozó válasz:
A szennyvíz vezetéket a szennyvíztisztító telepig ki lehet építeni, de addig is a szennyvizeket egyedi házi közműpontlóként vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt medencébe kell és lehet összegyűjteni.

4. Az önkormányzati tulajdonú telkek felhasználásával kapcsolatos kérdésére adott válasz:
Ez önkormányzati vagyongazdálkodási kérdés, nem tartozik közvetlenül a településrendezés területére. Egyes telkek esetében azonban a rendezési tervből kiolvasható az önkormányzati szándék.

5. Tópart, patakpart rendezésével kapcsolatos válaszunk:
A településrendezési tervek megfelelő övezetbe sorolják a tóparti, patakparti területeket. Gondozásuk nem településrendezési kérdés.

Tiltakozás a 400 kV-os távvezetékkel szembenTiltakozas_a_400_kV-os_tavvezetekkel_szemben

Tiltakozás a 400 kV-os távvezetékkel szemben


Az itt élők és hétvégi telkesek egyöntetűen tiltakoznak a településrészünk felett elvinni szándékozott 400 kV-os távvezetéket. Nem hiszem, hogy a falu lakossága is rajongana ezért a ronda látványért. A jelenlegi MAVIR 2025-ig szóló távlati tervek szerint itt már nem egy, hanem egy kétrendszerű távvezetéket szeretnének elvinni, a POMÁZ-BICSKE DÉL alállomások között. Az itt élők még a Pilisbe sem kívánják ezt a vezeték rendszer, nemhogy a fejük felé. Az ez elleni tiltakozásnak az ÖNKORMÁNYZAT kellene, hogy az élharcosa legyen. A budapesti biztonságos ellátáshoz elég a GÖD-POMÁZ kétrendszerű vezeték és a POMÁZ 400/132 alállomás megépítése. Az un. északi ív megépülhetne a mostani 132kV-os POMÁZ-KASZÁSDÜLŐ-HÜVÖSVÖLGY-BUDAÖRS-BIATORBÁGY-BICSKE-DÉL vonal nyomvonalában, ami most is többnyire ipari övezetben, illetve lakott környezeten kívül van.

A hivatalos válasz: (Vajda Szilvi, Vándor Dóra, Kismődi Ervin, Görbicz Gyula, Somorjai Ede részére)

400kV nyomvonal ellen tiltakozik.
Pilisszántó közigazgatási területét érinti az OTrT-ben és a BATrTben jelölt 400kV-os távlati átviteli hálózat nyomvonala. A véleményezési anyagban a tervlapokon ennek megfelelően jelöltük. A lakossági észrevételeket figyelembe véve, a településrendezési terven a nyomvonal jelölését megváltoztattuk, hogy ebben a léptékben ne nyomvonalként legyen rögzítve, hiszen annak pontos meghatározása csak később történik meg. Helyette a TSZT-ben csak egy szerkesztő vonalat helyeztünk el, amely az OTrT-ben a BATrT-ben szereplő vonalat ismerteti és a jelmagyarázatban szövegesen jeleztük, hogy az átviteli hálózat nyomvonalát később fogják pontosítani. A szabályozási terven a nyomvonalat nem tüntettük fel.Javaslatok a Placskóra tervezett transzformátor állomással kapcsolatban

 1. A POMÁZ-ESZTERGOM 132 kV-os vezeték felhasítása alá tervezett alállomás lehetséges kialakítására vonatkozó tervek véleményezésébe vonják be a falu lakosságát is.
 2. Az alállomásból kimenő 22 kV-os vezetékek a táj védelme miatt csak kábelek legyenek.
 3. Az alállomás egy része kerüljön a vezeték rendszer alá. (mint pl. HÜVÖSVÖLGY alállomás)
 4. Az alállomás vagyonvédelmi rendszerébe vonják be a Placskó bekötő utat.
 5. Az alállomás kívülről kapjon örökzöldes növénytakarást.

A hivatalos válasz: (Somorjai Ede részére)

Válaszok következő felvetésekre: Transzformátor alállomás: Az alállomás bevágásban való elhelyezésével egyetért. Kéri, hogy a légvezetékek külterületen se jelenhessenek meg. Transzformátor telep, csak akkor, ha feltétlenül szükséges. Infopontok legyenek. Település érdeke mi? Eredeti állapot visszaállítása a távlati jövőben.

A helyben megtermelhető, környezetbarát energia gondolatával teljes mértékben egyet értünk, de ennek a gazdasági háttere az önkormányzatok számára nem biztosított.

A külterületi légvezeték építésének korlátozásáról az ELMÜvel még egyeztetés van folyamatban.

A térségben távol, csak Pomázon működik alállomás. Ennek a térségnek a fejlesztése szükségessé teszi új alállomás telepítését. A kiválasztott hely a térségi követelményeknek megfelel.

Az infopontokat helyettesíti a szolgáltatónál elérhető, ingyen hívható zöld szám. Természetesen a település ellenszolgáltatásokat rögzít szerződésben pl: sziklaszínház villamos energia ellátásának kiépítése, önkormányzati tulajdonú terület előközművesítése, közterületi hálózat fejlesztések, stb.

Az eredeti állapot visszaállítását a jövőbe kell majd megkövetelni, egy mostani szabály addigra elvesz. A megkötendő szerződésben van lehetőség ennek a szempontnak a rögzítésére.

10%-os beépítettség10%-os_beepitettseg

10%-os beépítettség


Felhívjuk az önkormányzat és a tervet készítők figyelmét az új kormányrendeletre a beépíthetőségről

2016. június 13-án, a Magyar Közlöny 84. számában jelent meg a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet "Egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról" (letölthető innen: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?pageindex=0400 6348. oldalon).
Ebben a következők szerepelnek:

1. § (1) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: OTÉK) 29. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Mezőgazdasági területen lévő, zártkerti művelés alól kivett telken építmény legfeljebb 10%-os beépítettséggel
helyezhető el. A különálló lakóépület beépítési magassága legfeljebb 7,5 m lehet.”


article icon(2) Az OTÉK
a) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „legalább 5%,” szövegrész helyébe a „legalább 10%” szöveg,
b) 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „legfeljebb 5%” szövegrész helyébe a „legfeljebb 10%” szöveg,
c) 29. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „mezőgazdasági területen” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági
területen – a (8) bekezdésben foglalt telek kivételével –” szöveg,
d) 29. § (3) bekezdés 2. pontjában a „legfeljebb 3%-os” szövegrész helyébe a „legfeljebb 10%-os” szöveg,
e) 29. § (3) bekezdés 3. pontjában a „legfeljebb 3%-os” szövegrész helyébe a „legfeljebb 10%-os” szöveg,
f ) 29. § (4) bekezdésében a „mezőgazdasági területen lakóépület” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági
területen – a (8) bekezdés kivételével – lakóépület” szövegrész, a „megengedett 3%-os” szövegrész helyébe
a „megengedett 10%-os” szöveg,
g) 29. § (5) bekezdésében a „3%-os beépíthetőség” szövegrész helyébe a „10%-os beépíthetőség” szöveg,
h) 30/B. § (4) bekezdésében a „legfeljebb 5%-ig” szövegrész helyébe a „legfeljebb 10%-ig” szöveg
lép.


A hivatalos válasz: (Görbicz Gyula, Somorjai Ede részére)

Placskó besorolással kapcsolatos kérdés:

A Placskó területe nem üdülő övezet, hanem kertes mezőgazdasági terület, amely korábban zártkert volt. A rendelkezésünkre álló korábbi településrendezési tervek 1988-ig mindig zártkert övezetet jelölnek a Placskó teljes területén, és a még korábbi földhivatali alaptérképeken is zártkert fekvésben szerepel. A kialakult állapotot figyelembe véve valóban indokoltnak tűnik, a helyzetnek Jobban megfelelő övezeti besorolás, aminek a lehetőségét alaposan megvizsgáltuk. A települési szintű tervek felett álló térségi tervek szabályai által meghúzott keretek azonban nem teszik lehetővé, hogy Pilisszántón a Placskó terület a meglévőtől eltérő övezetbe kerüljön át.
A terület tulajdonosainak sem szabad azonban elfelejteniük, hogy zártkerti telken építkeztek, a 3%-ot meghaladó beépítések esetén szabálytalanul, és a lakófunkció tekintetében is szabálytalanul.
A helyi adók kezelése nem tartozik a településrendezés tárgy/körébe. A túlzott beépítési szándékok felett az épltésügyl hatóság gyakorol kontrollt.

Önkormányzat tulajdonú telkek várható felhasználásaOnkormanyzat_tulajdonu_telkek_varhato_felhasznalasa

Önkormányzat tulajdonú telkek várható felhasználása


Jelenlegi tényállás:


Javaslatok:

 1. Kérjük, az Önkormányzat a saját tulajdonú telkeinek várható felhasználását adja meg.
 2. Szeretnénk, ha ebből minél több közösségi célt szolgálna.
 3. Addig is akár haszonbérlet formájában használhatná, hogy ne csúfítsa a környezetet a gazzal felvert terület.

A hivatalos válasz: (Görbicz Gyula, Somorjai Ede részére)

Az önkormányzati tulajdonú telkek felhasználásával kapcsolatos kérdésére adott válasz:
Ez önkormányzati vagyongazdálkodási kérdés, nem tartozik közvetlenül a településrendezés területére. Egyes telkek esetében azonban a rendezési tervből kiolvasható az önkormányzati szándék.

A Határréti-tó körbejárhatóságát biztosító...A_Hatarreti-to_korbejarhatosagat_biztosito_kis_hid

A Határréti-tó körbejárhatóságát biztosító kis híd


Jelenlegi tényállás:


Javaslatok:

 1. Jó lenne ha a patakon egy erre alkalmas helyen egy kishidat építeni, hogy körbejárható legyen.

A hivatalos válasz: (Somorjai Ede részére)

Fa híd javaslatra adott válasz:
A Határréti víztározó körbejárhatósága jó gondolat. A körbejárhatóság számára a mederkarbantartó sáv is lehetőséget bíztoslt az önkormányzati tulajdonú területeken. Magántulajdonú telkeken a mederkarbantarto savban csak a karbantartó közlekedését kell megengedni. A településrendezési tervekben meghatározott természetközeli terület besorolás megengedi a fahíd elhelyezését. Vízjogí létesítési engedély szükséges a fahíd elhelyezéséhez.

Zöldhulladék kezelésZoldhulladek_kezeles

Zöldhulladék kezelés


Jelenlegi tényállás:


Javaslatok:

 1. Javasoljuk a kihasználatlan önkormányzati telkek valamelyikén zöldhulladék kezelés működtetését. Gondolunk itt pl komposztálásra, vagy brikettgyártásra. Ebből a tevékenységből bevétel is származna a településnek, vagy helyi vállalkozó megélhetését biztosíthatná.

A hivatalos válasz: (Somorjai Ede részére)

Zöldhulladék kérdéssel kapcsolatos válasz:
A zöldhulladékot mindenki kezelje a saját telkén belül, semmiképpen ne rakja ki köztulajdonbait lévő területekre. Nem településrendezési kérdés.

Szemét, hulladéklerakás, szemétszállításSzemet,_hulladeklerakas,_szemetszallitas

Szemét, hulladéklerakás, szemétszállítás


Jelenlegi tényállás:


Javaslatok településfejlesztési koncepcióhoz:

 1. Javaslatunk, hogy legyen egységes a szemétszállítás, akár az éves adóba építsék be a szemétszállítás díját. Talán ha „nem kell” fizetni a szemét szállításért akkor nem rakják úton útfélen le a szemetet.
 2. Lehetne spórolni is a szemét szállítással. Facebook-on remek ötlet látható, lovas kocsival való begyűjtésre Nagyvázsonyban. Olcsó, helyi vállalkozó munkalehetősége. A kicsi és sokszor autóval nehezen megközelíthető utcákba is eljuthat a szemétösszegyűjtő lovas kocsi, amit csak át kell rakni a jelenlegi szolgáltató autójára.
 3. Szeretnénk, ha az Önkormányzat az engedélyek kiadásakor előírt szabályok betartását rendszeresen ellenőrizné, és kötelezné az állattartót az állatok tisztántartására, megfelelő fekáliakezelésre, hogy a bűz ne zavarja az itt lakókat.

A hivatalos válasz: (Somorjai Ede részére)

Zöldhulladék kérdéssel kapcsolatos válasz:
A zöldhulladékot mindenki kezelje a saját telkén belül, semmiképpen ne rakja ki köztulajdonbait lévő területekre. Nem településrendezési kérdés.

TeleházTelehaz

Teleház


Jelenlegi tényállás:


Javaslatok:

 1. Mi a terv a Teleház épületével, mit lehet a Teleházról hasznosításáról tudni?
 2. Nem találunk információt teleházról és a használhatóságról sem a honlapon, sem a helyszínen.

A hivatalos válasz: (Somorjai Ede részére)

A teleptilésrendezési terv többféle hasznosítási lehetőségnek is keretet adó övezetbe sorolta. Jelenleg raktárként használja az önkormányzat. Hasznosítása nem településrendezési kérdés.

Ipar vagy idegenforgalomIpar_vagy_idegenforgalom

Ipar. Idegenforgalomra és sportra, rekreációra épülő település az ipar helyett. A település különleges adottságai, zöld jellege és annak megőrzése


Jelenlegi tényállás:


Javaslatok:

 1. Mindenféle ipari övezet kialakításához, a kiadott engedélyekhez kérjék ki a lakosság véleményét.
 2. Semmiféle tájképet rontó, nagy helyigényű ipart vagy szolgáltatást ne engedélyezzenek az idegenforgalom és sportok kárára.
 3. Semmiféle olyan beruházást ne engedélyezzenek, mely esetleg életciklusa végén, megszüntetése, falhagyása esetén bármiféle helyreállítást kíván meg.
 4. Ne engedélyezzék zöld területek, szántóföldek felszabdalását újabb épületekkel, utakkal, légvezetékekkel, kerítésekkel az idegenforgalom és sportok kárára.
 5. Ne engedélyezzenek semmiféle logisztikai központot és lerakatot melyek amúgy is keveseknek alacsony munkabért hoznak, de hatalmas környezeti terhelést okoznak.
 6. Csak olyan beruházást engedélyezzenek, amely jelentősebb forgalmat illetve zajterhelést nem okoz.
 7. Úgy tudni, hogy a település területén, közelében sertéstelepek működnek (nem tudni, hogy mennyire legálisan). A sertéstenyésztés kapcsolódó ágazatai köztudottan a vágóhidak és trágyafeldolgozók. Kérjük ilyen üzemeket semmiképp ne engedélyezzenek.
 8. Kérjük egészítsék ki koncepcióban jövőképet: a környezetet terhelő, megszüntetésük, felhagyásuk esetén a legtöbbször helyreállíthatatlan károkat okozó ipari létesítmények helyett a település jövőjét, nem pusztán a ma, hanem a jövő nemzedéke számára is halmozottan előnyös turizmusban, hagyományőrző tevékenységekben, természetközeli sportok és természetjárás fejlesztésében látják.
 9. Korábban szabálytalanul működő, környezetszennyező vagy településnek adót nem fizető vállalkozások, tulajdonosaikhoz köthető vállalkozások ne indulhassanak az iparterületek értékesítési pályázatain.
 10. A lakó és üdülő övezet közelében, védett területeken, vízminőség védelmi övezetben működő állattelepektől kérjük követeljék az előzetes vizsgálatot és az időszakonkénti környezetvédelmi felülvizsgálatot.
 11. Kérjük vegyék a terv szövegébe, hogy a vonatkozó állattelepek létesítése csak azzal a feltétellel lehetséges, ha rendelkeznek a szükséges engedélyekkel az állat egészségügyi-, környezetvédelmi-, egészségügyi-, vízügyi-, stb szakhatóságoktól.
 12. Kérjük vegyék a terv szövegébe, hogy a vonatkozó telepeknél az évente megújított szakhatósági engedélyeket minden esetben ellenőrizni szükséges.
 13. Kérjük vegyék a településrendezési terv szövegébe, hogy az önkormányzati területet bérlő vállalkozásoknak rendelkezni kell megszüntetési tervvel, hiszen a hátrahagyott építmények-, kerítések bontása, esetleges szennyezettség eltávolítása komoly feladat.

A hivatalos válasz: (Somorjai Ede részére)

Iparral kapcsolatos kérdés:
A változatos és harmonikus arányokra vonatkozó szép gondolatát beillesztettük a szöveges munkarészbe. Egyébként a javasolt gondolatok és szabályok kicsit más megfogalmazásban, vagy a szabályok nyelvén a rendezési tervek szöveges munkareszeíben megjelennek.


A hivatalos válasz: (Kismődi Ervin részére)

Gksz terület hasznosításról való tájékoztatásunk:
Az új Gksz terület elsősorban a helyben lakók kiszolgálásának kíván teret adni: kereskedelem, szolgáltatás, jelenleg a lakóterületen működő gazdasági tevékenységek számára kitelepedési lehetőség.

Lovas, kerékpáros idegenforgalom, légi sportokLovas,_kerekparos_idegenforgalom,_legi_sportok

Lovas, kerékpáros idegenforgalom, légi sportok


Jelenlegi tényállás:


Javaslatok településfejlesztési koncepcióhoz:

 1. A település egyik legnagyobb vonzereje a nyílt, tágas, lovakkal és kerékpárral jól bejárható, gyönyörű környezete.
 2. Fontos a nyílt területek megőrzése. A településnek az elhatárolatlanság fontos adottsága, melyet nem használ ki eléggé.
 3. A lovak, lovastanyák, táborok és a kerékpárturizmus sok embernek nyújtanak MEGÉLHETÉST.
 4. A lovas turizmus és kerékpársport úgy ad megélhetést és hoz bevételt, hogy megőrzi a település ZÖLD JELLEGÉT.
 5. A megfelelően szabályozott légi sport fenntartja a település zöld területeit, úgy hoz bevételt, hogy megvédi azokat. Egy kijelölt, zöld sport- illetve modell repülőtér használata időben korlátozható.
 6. A légi és modell sportok, rendezvények jelentős idegenforgalmat generálhatnak.
 7. Fejlett országokban engedélyeztetés alatt áll a drónokkal történő légiposta szolgáltatás. Elképzelhető, hogy a jövőben ennek nagyobb jelentősége lesz. Erre érdemes előre figyelmet szentelni.
 8. Kérjük a lovas és kerékpáros turizmus, egyéb zöld- és légi sportok TÁMOGATÁSÁT, más IPARberuházások és TÁJKÉPET rontó beruházások HELYETT és ELLENÉBEN.

A hivatalos válasz: (Somorjai Ede részére)

Lovas, kerékpáros idegenforgalommal kapcsolatos kérdés:
Iparberuházások nem tervezettek, az új Gksz terület kicsi és elsősorban a helyben lakók kiszolgálásának kíván teret adni: kereskedelem, szolgáltatás, jelenleg a Iakóterületen működő gazdasági tevékenységek számára kitelepedési lehetőség.
A zöld sportok letelepülését a településrendezési terv támogatja.
Légi sportokkal kapcsolatos kérdésre adott válasz:
A településrendezési terv a légi sportok gyakorlását nem akadályozza. Az észrevétellel egyet értünk.


A hivatalos válasz: (Kismődi Ervin részére)

Placskó kerüljön a falu turizmus tervébe-észrevételével kapcsolatos válaszunk:
A turizmus fejlesztésére megfogalmazott célok többségükben az egész településre vonatkoznak. Minden kisebb területrész a maga kínálatával tud hozzájárulni.

Távközlés. távközlési tornyok iránti elvárásokTavkozles._tavkozlesi_tornyok_iranti_elvarasok

Távközlés. távközlési tornyok iránti elvárások


Jelenlegi tényállás:


Javaslatok:

 1. Távközlési tornyokat, adóállomásokat csak a lakossággal egyetértésben, véleményük kikérése után telepítsenek.
 2. Az állomásoknál legyen elvárás a tájba illő kinézet, anyaghasználat, illetve egyéb kapcsolt (pl kilátó) funkció.

A hivatalos válasz: (Somorjai Ede részére)

Távközlési tornyokkal kapcsolatban adott válasz:
A szolgáltatók (Tolecom, Vodafone) a tervezés megindulásakor, 2012-ben nyújtott adatszolgáltatasban adták meg a tervezett antennáik elhelyezésére vonatkozó adatokat. Tájékoztatásuk szerint akkor az antennák telepítése folyamatban volt. Lakossági tiltakozás hatására 2014-ben a Telecom építési engedélyezési eljárását a NMHH megszüntette, mert az építtető visszavonta a kérelmét.
A tervről a tervezett tornyok jelölését a lakossági észrevétel miatt levettük.
Meg kell azonban jegyezni, hogy az Infokommunikációs igények kielégítéséhez szükséges a község területén új, vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatást javító építmény elhelyezése, mert a településen a szükséges és elvárt belterületi lefedettség nem biztosított. A megfelelő szintű lefedettség a távmunka végzésének is feltétele.

A vezeték nélküli elektronikus hírközlési létesítmények megjelenésével kapcsolatban a HÉSZ a 34. §-ban tesz előírásokat.

Erdőirtások, facsonkolások, elkerített...Erdoirtasok,_facsonkolasok,_elkeritett_termeszetvedelmi_terulet_a_lakopark_kozeleben

Erdőirtások, facsonkolások, elkerített természetvédelmi terület a lakópark közelében


Jelenlegi tényállás:


Javaslatok, a terv szövegébe veendő pontok:

 1. A jégkárhoz hasonló helyi katasztrófahelyzetekben településünk a Szlovákiához hasonlóan lépjen fel a további erdők esetleges kivágása ellen.
 2. A település peremén figyelmet kellene fordítani az esetleges beépítés elkerülésére.
 3. Az esetleges átminősítésekről vagy területcserékről a település lakosságának véleményét kérjék ki.
 4. Az elekromos művek kontár facsonkolásaihoz hasonló esetekben fel kell szólítani a hanyag munkát végző céget a szakszerű munkavégzésre, a fasebek kezelésére.
 5. Sajnos a szolgáltató által levágott hulladék eltávolítása a hatályos jogszabály szerint a növényzet tulajdonosának dolga, így az önkormányzat beavatkozása szükséges.
 6. Az ilyen esetekben a jövőben gondoskodnia kellene az önkormányzatnak nem csak a fasebek kezeléséről, hanem a tűzveszélyes hulladék elszállításáról is, mielőtt komoly tűzeset történne.
 7. Örömmel vennénk egy bemutató (túra) szervezését, ahol megismerhetnének a településünk határában zajló erdészati munkálatok rejtelmeit és célját

A hivatalos válasz: (Somorjai Ede részére)

Erdőirtásokkal kapcsolatos válasz:
Az erdő kezelését a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya által készített üzemterv alapján végzi a Pilisl Parkerdő Zrt. A településrendezési tervnek és az önkormányzatnak ebbe nincs beleszólása. Pilisszántó területét érinti a bioszféra rezervátum, de pontos lehatárolását a DINPI nem tudja megadni, mert a legújabb UNESCO irányelvek miatt az eddig kihirdetett terület felülvizsgálat alatt van.

Térképen jelöletlen forrásokTerkepen_jeloletlen_forrasok

A térképen jölöletlen források


Jelenlegi tényállás:


Javaslatok (kérjük vegyék a szövegbe):

 1. A forrásokat a hivatalos térképen jelölni szükséges
 2. A forrásokat bevizsgáltatni szükséges
 3. Amennyiben a források vize jó minőségű, kérjük a források védelmét biztosítsák, ha szükséges kerítsék el, illetve építsék ki, mely idegenforgalmi szempontból rendkívül előnyös lehet.
 4. Amennyiben a források vize szennyezett, kérjük járjanak el a szennyező anyagok és tevékenység felderítésében és megszüntetésében.

A hivatalos válasz: (Somorjai Ede részére)

Forrás jelölésének felvetésével kapcsolatban adott válasz:
A térkép a DlNPl által megadott, a forráskataszterben rögzített ex lege védett forrásokat tünteti fel. Egyéb vizeket, felszínre törő rétegvizet nem tüntetünk fel a szabályozási terven.

Fényszennyezés és energia takarékosságFenyszennyezes_es_energia_takarekossag

Fényszennyezés és energia takarékosság


Jelenlegi tényállás:


Javaslatok:

 1. Kérjük a fényszennyezés csökkentése és az energia takarékosság érdekében előírni, hogy a közvilágításra, középületek, önkormányzati területek világítására csak a megvilágítandó területre IRÁNYÍTOTT fényű lámpatestek kerülhetnek alkalmazásra (a díszvilágítás ebbe nem tartozik bele, pl templom). Tehát nem 360 fokban világító, hanem a kívánt terület sávját bevilágító lámpatestek. (Az ilyen megvilágítás energia igénye is csupán töredéke a körben sugárzó lámpatestekének.)
 2. Kérjük ezt a lehetőségekhez mérten írják elő a magántulajdonban álló létesítmények számára is, illetve biztassák a lakosságot és vállalkozásokat a fényszennyezés csökkentésére.

A hivatalos válasz: (Somorjai Ede részére)

Fényszennyezéssel, energiatakarékossággal kapcsolatos válasz:
A fényszennyezést nem okozó megvilágításról az OTÉK rendelkezik az 54.§ (2) bekezdésében, ezért helyi szinten nem szükséges megismételni. A közvilágítás felülvizsgálata nem településrendezési kérdés.

Szennyvíztisztító telep és kulturált környezeteSzennyviztisztito_telep_es_kulturalt_kornyezete

A szennyvíztisztító telep és kulturált környezete


Jelenlegi tényállás:


Javaslatok:

 1. Pilisszántó tájképi értékeinek megőrzése érdekében kérjük a szennyvíztisztító telep takarásáról legalább 5-10 méteres, de lehetőleg minél nagyobb örökzöld sávval, keretültetvénnyel gondoskodjanak.
 2. Kérjük gondoskodjanak a telep fényszennyezésének jelentős csökkentéséről. Ezt csökkentett, mindenképpen lefelé irányuló, illetve mozgásérzékelős megvilágítással, biztonságát infravörös/"sötétben látó" kamerákkal célszerű megoldani.

A hivatalos válasz: (Somorjai Ede részére)

A szennyvíztisztltó telep körüli keretültetvényjavaslatára, és a megvilágítás technikájának kevésbé fényszennyező módjának kérésére adott válasz:
A szennyvíztisztltó telep telkén fák ültetése Javasolt. A megvilágítás nem telepiilésrendezési kérdés.