Hírek, aktualitások, tartalomHirek,_aktualitasok,_tartalom
article icon

Hírek, aktualitások, tartalomLevelezési lista:      ziribar@googlegroups.com
Facebook csoportok: Placskó  -  Pilisszántó  
László Kúpja PanorámaLaszlo_Kupja_Panorama

László Kúpja 360 fokos interaktív panoráma


Kattints >>ide<<, hogy megnyitsd az interaktív panorámaképet.


Várj az indulásig, majd kattints a képre és használd az egeret a körbenézéshez!


A László Kúpja a Pilisszántói Sziklaszínház felett található csúcs, csodálatos kilátással.
Megközelíteni az Orosdy kastély irányából lehet, kb 15-20 perc gyaloglással.
A kúp alakú csúcs mentén remek kilátás nyílik az egész Pilisi-medencére.
Az úton továbbhaladva jutunk fel a Pilis csúcsára.

Somorjai Ede

Pilisszántó. 2017. november

article icon
Településrendezési tervek - PilisszántóTelepulesrendezesi_tervek_-_Pilisszanto

Településrendezési tervek (Pilisszántó 2012, 2013, 2016)


A Településrendezési tervek véleményezése, partnerségi egyeztetése itt


Letölthető dokumentumok:article icon
Zárt kertek átminősítéseZart_kertek_atminositese

Amit a zárt kertek átminősítéséről tudni kell - művelési ágból kivonásFrissítés: Meghosszabbították a zártkerti ingatlanok átminősítését 2017. december 31-ig!Korábbi anyagok:


Egy törvénymódosításnak köszönhetően 2016. december 31. napjáig kérhető a zártkertként nyilvántartott ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése.
A művelési ágból való kivonás azért fontos, mert amennyiben az megtörténik, úgy a zártkerti ingatlanok értékesítésekor már nem lesz szükség azokra a több hónapos engedélyezési eljárásokra, amik az eddigiekben sok ügyletet meghiúsítottak, vagy jelentősen elnehezítettek. Egy adásvétel során minden résztvevő fél számára lényeges, hogy az ügylet belátható időn belül befejeződjön, a vételár teljes egészében ki legyen fizetve és a birtokátadás is megtörténhessen. Mindezek akadályba ütköznek, amíg maga a szerződés hatálybalépése is bizonytalan, hiszen ahhoz különböző engedélyek beszerzése szükséges.
Fontos, hogy ezt az eljárást az illetékes földhivatalnál kell kezdeményezni,külön e célt szolgáló formanyomtatványon, az eljárás legjobb tudomásunk szerint teljesen ingyenes.
Bővebben az eljárásról a Budakörnyéki Járási Földhivatalnál lehet érdeklődni:
Cím:1117 Karinthy Frigyes u 3. Elérhetőségek:06-1-279-2090

Aki az átminősítést tervezi jó, ha tisztában van azzal, hogy a Helyi Adókról szóló 1990. évi C. törvény 17 § alapján:
"Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek."
Az adókötelezettség a Htv 20§ (1) b) pontja alapján a külterületen fekvő termőföldnek nem minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján keletkezik.

Tehát a törvény értelmében azok a volt zártkerti ingatlanok, amelyeken nincs felépítmény telekadó kötelesek lesznek!!!
Kérem, hogy mindezek megfontolásával döntsenek az átminősítésről.

Csicsmanczai Tamásné
polgármester
2015. december 16.


Vidék.ma cikk:Zártkertesek figyelem! Könnyebb lesz az adásvétel, csere. Most kell lépni!
article icon

II. Ingatlanjogi változás

Zártkerti ingatlanok esetében most (2016. december 31-ig) egyedülálló törvényi lehetőség van a művelés alól történő kivételre!

A 2015. évi XLIV. törvény alapján ugyanis a zártkerti ingatlanok esetében a tulajdonos 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését. (A Magyar Közlöny 2015. évi 162. számában, 2015. október 30. napján megjelent a földművelésügyi miniszter 67/2015 (10.30.) FM. rendelete, mellyel lehetővé válik a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása és ezáltal kifüggesztés és jóváhagyás nélküli adásvétele.)

Azáltal, hogy a kivett zártkert kikerült a Földforgalmi törvény hatálya alól, a belterületi ingatlanokéval azonos módon lehetséges eladásuk-vételük. Ügyvéd által készített adásvételi szerződéssel bejegyezhetővé válik a zártkerti ingatlan adásvétele. Ehhez csupán az szükséges, hogy a tulajdonos eladó az illetékes járási földhivatalnál kérje a kivett zártkerti átminősítést.

Újdonság, hogy nemcsak a felépítménnyel rendelkező zártkertet lehet átminősíteni, hanem a felépítmény nélkülit is. Az első esetben zártkerti művelés alól kivett terület mellett a fennálló épület fő rendeletetésének jellege is feltüntetésre kerül az ingatlan nyilvántartásba. A zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése a zártkerti ingatlan meghatározott részére is kérhető. Ez esetben a zártkerti ingatlant meg kell osztani. Közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát is. A földhivatali eljárás díjmentes.

A kivett zártkert vásárlásánál nem érvényesül a maximum 1 hektárig (10.000.-m²) történő korlátozás, hiszen az adásvételi szerződés nem a Földforgalmi törvény szabályai szerint jön létre, így az 5 éves elidegenítési tilalmi kötelezettség sem érvényesül, valamint a művelési kötelezettség sem.

A zártkerti ingatlan művelési ágának megváltozását a tulajdonos(társak) (vagy a meghatalmazott) kérelme alapján vezeti át az ingatlanügyi hatóság (földhivatal).
A kérelem az alábbi oldalakról tölthető le:
A kérelemhez egyéb okirat vagy igazolás csatolása nem szükséges, kivéve:
 • ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, ekkor kötelező a meghatalmazás benyújtása is;
 • ha a zártkerti ingatlan közös tulajdonban van, csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát is, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni.

Fontos tehát, hogy a fentiek szerinti lehetőséggel csak 2016. december 31-éig élhetnek a zártkerti ingatlanok tulajdonosai. Jogvesztő határidő lévén, akik nem minősíttetik át határidőn belül ingatlanjukat, később ezt már nem tehetik meg, így számukra marad a kifüggesztéssel és elővásárlási joggyakorlással járó hosszadalmas jóváhagyási procedúra.

Görbicz Gyula és Nagy László által, LOVÁNYI ÜGYVÉDI IRODA

Belterületbe vonásBelteruletbe_vonas

Belterületbe vonás

article icon

A Polgármester Asszony tájékoztató levele


A napokban több érdeklődő telefon érkezett a polgármesteri hivatalba, hogy a Placskó területet valóban belterületbe illetve hétvégi házas övezetbe lehet-e vonni. Tájékoztatom Önöket, hogy ez a hatályos jogszabályok értelmében lehetetlen, tekintettel arra, hogy Pilisszántó település a Budapesti Agglomerációs törvény hatálya alá tartozik, mely egy ütemben 2%-kal engedi meg a beépíthető terület növelését. Ez Pilisszántó esetében a meglévő 113,2 hektár területből kiindulva 2,3 hektárt jelent a Placskó 74,8 hektár területével szemben. A további szakmai szempontokat Kálmán Kinga főépítész alábbi leveléből ismerhetik meg. Az esetleges félreértések tisztázása érdekében állok szíves rendelkezésükre.

Üdvözlettel
Csicsmanczai Tamásné
2014. október 10.
A Pilisszántó területén fekvő Placskó kertes mezőgazdasági területnek a meglévő építésjogi besorolásától eltérő, magasabb jogokat nyújtó besorolásról az alábbi tájékoztatást adom:

Pilisszántó a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV törvény (BATrT) hatálya alá tartozik. Ennek előírásai nem teszik lehetővé, hogy a Placskó területét beépítésre szánt területhasználati kategóriába (pl:lakóterület, üdülőterület) sorolja át a település. A Placskó területe (74,8 ha) a BATrT szerint mezőgazdasági térségben szerepel. A mezőgazdasági térség legalább 90%-át mezőgazdasági terület, illetve természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A mezőgazdasági térség legfeljebb 10%-án bármely települési területfelhasználási egység kialakítható. Pilisszántón a mezőgazdasági térség 10%-a 60,5 ha, tehát, a Placskó területe semmiképpen nem fér el a kereteken belül, de figyelembe kell venni azt is, hogy a mezőgazdasági tréségben vannak már kijelölt eltérő területhasználatok, (erdőfoltok, szennyvíztelep, stb) amelyekről a település nem mondhat le) Így legfeljebb ~ 40 ha terület lenne még a mezőgazdasági térségben más területhasználat céljára kijelölhető. Ennek teljes kihasználása esetén azonban a településnek semmilyen tartaléka nem marad arra az esetre, ha a mezőgazdasági térségben akár csak egy kis területen is eltérő területhasználatra lenne szüksége a későbbiekben, pl: bármilyen különleges terület, sportterület, közműterület, közlekedési terület stb.

A Placskó terültének a BATrT-ben más térségbe való átsorolása is akadályba ütközik:
Nincs akkora csereterülete a településnek amellyel elcserélve a Placskó települési térségbe kerülhetne. De települési térségen belül 5 hektárt meghaladó kiterjedésű új lakóterület vagy vegyes terület kijelölésére csak ott van lehetőség, ahol annak a meglévő, vagy kiépítendő kötöttpályás közösségi közlekedés megállóhelytől a közforgalom számára szabályosan használható közúton mért távolsága nem haladja meg az 5 km-t.

Amennyiben valaki a Placskó beépítésre szánt területbe való sorolását vagy akár csak különleges beépítésre nem szánt területbe való átsorolását szeretné elképzelni, annak ezeket a szabályokat és a velük járó részletesebb belső összefüggéseket meg kell ismernie, számolnia kell velük!

Üdvözlettel:
Kálmán Kinga
Tűzgyújtás a PlacskónTuzgyujtas_a_Placskon

Figyelemfelhívás szabadtéri égetésről

article iconAz új OTSZ szerint 2015. márciusától TŰZGYÚJTÁSI TILALOM VAN ÉRVÉNYBEN KÜLTERÜLETEN, azaz a Placskó egész területén!:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172805.285416

Az új törvényt a levegő és mindannyiunk védelme érdekében hozták, bővebben az alábbi cikkben:
"Egy nagyobb kupac avar 6 órás égésével annyi szállópor keletkezik, mint 250 autóbusz 24 órai folyamatos közlekedése során!"
http://www.kmka.hu/index.php/koernyezet/38-termeszetvedelem/3272-uj-tzrendelet-hulladekok-szabadteri-egetese-tilos

A szabálysértő avar, kertihulladék, szemét égetése bejelenthető fotóval és pontos címmel (lehetőleg hrsz.el!) ellátva, az érdi tűzoltóságnak, az alábbi elérhetőségen, bírság: 50-500 ezer forintig:

Dr. Kelemen Dóra, tel.: 20/82 00 551
dora.dr.kelemen@katved.gov.hu

"Égetés a szemét, gaz, stb égetése, égetésnek nem minősül a tájékoztatás alapján a száraz fával történő szalonnasütés, bográcsozás…"

Tűzgyújtás a Placskón


Kedves érintettek!

Mindannyiunkat érintő kérdésről a következőket tudom Önökkel megosztani:

A jelenlegi országos tiltás elsődleges oka a tűzbiztonság növelése és a környezet védelme.
Az érvényes Országos Tűzvédelmi szabályzat (2015.III.5) szerint a keletkezett növényi hulladék égetése BELTERÜLETEN TILOS!, KÜLTERÜLETEN ENGEDÉLYHEZ ÉS FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT!

Megjegyzés:
Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

Engedély esetén a feltételek(melyek mindegyikét egyidejűleg be kel tartani):
 • Mindenki csak saját kerítésén belül égethet
 • Égetni csak elszáradt növényi hulladékot lehet
 • Égéshez feltétlenül szükséges levegőáramot biztosítani kel, nem lehet pl. zárt hordóban égetni
 • Gondoskodni kell a tűz terjedésének megakadályozásáról
 • Gondoskodni kell a tűz szükség szerinti - külső körülmények megváltozása esetén- oltásáról
 • Tűzet az eloltásáig folyamatosan cselekvőképes emberi felügyelet alatt kell tartani
 • Tűzet minden esetben, elhagyása előtt el kel oltani
 • Tervezett tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése lakókörnyezetben tilos, egyébként meg írásos engedélyhez kötött, melyet legalább 10 nappal előbb az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatósághoz írásban be kell nyújtani, melyet a hatóság a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírál el. A kérelem közigazgatási eljárás, illetéke kérelmenként 3 000,- forint.
 • Új előírás: a szabadtéren keletkezett tüzek megelőzése érdekében a terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles a közút mindkét oldalán a közút szélétől mérve legalább 3m széles védősávot kialakítani, a védősávval érintett területet éghető aljnövényzettől, gallytól folyamatosan tisztán tartani.
 • Tilos egyéb anyagok égetése pl.: műanyag, gumiabroncs, éghető települési szilárd hulladék, bútorlap, rétegelt lemez, színes, „fényes” papírhulladék, ruha, cipő, kezelt festett fa
 • Tilos égetni esős, ködös, szeles időben
 • Észlelt tűzet késedelem nélkül jelenteni kell a TŰZOLTÓSÁGNAK a 105 vagy 112-es telefonszámon!
 • A telkeken belül kialakított főző és sütő helyeken folyamatos felügyelet mellett lehet sütni, fűzni. Ehhez a fosszilis energiahordozók közül használható a gáz, faszén, száraz tűzifa, közvetlen környezetünk nem zavartatva.
 • A tűzgyújtást jelenleg az Önkormányzatok nem szabályozhatják.
 • A hatóság égetés helyett a komposztálást, zsákolást (komposztálással azonos eredményt hoz) illetve elásást javasolják.
  MINDANNYIUNK ÉRDEKÉBEN EZ LENNE A LEGINKÁBB ELFOGADHATÓ ELJÁRÁS!

Akire a Tűzoltóságot kihívják, 100 000.-től 3 000 000, - ig terjedő bírságra számíthat!

Illegális tűz, fényképpel, pontos címmel, dátummal, hrsz.-el elküldhető emailben is: Dr. Kelemen Dóra úrhölgynek, dora.dr.kelemen@katved.gov.hu címre is.

Évente egyszer ősszel a zöld hulladékot vásárolt zsákban elviszik.

Tisztelettel:

Görbicz Gyula

Az úthálózat jelene és jövőjeAz_uthalozat_jelene_es_jovoje

Az úthálózat jelene és jövője, kátyúzás, az útbefizetők térképen

article icon
Igen sokunk anyagi hozzájárulásával, az Önkormányzat nem kevés munkájával kialakult egy aszfaltos gerincút.

Anyagok a témában:

Pilisszántó Placskó domboldal úthálózatának kátyúzása


A köves és mart aszfaltos út legnagyobb ellensége a víz. A közel vízszintes utak esetében megáll az úton és ez mindig kátyusodáshoz vezet.

A meredekebb útszakaszokon a víz vályút alakít ki, amit igen nehéz helyrehozni. Ezért a legfontosabb az útról a lehető leggyorsabban levezetni a vizet. Ezt úgy érhetjük el, hogy az utat oldal irányba megdöntjük. 1 m-enként kb. 2-3 cm lejtést érdemes adni, 3 m-es út esetében ez 6-9 cm. Nagy meredekségű utaknál ez nem mindig elég. Itt érdemes szükség szerint az út keresztirányú kiemelésével oldalra kivezetni a vizet. (Erre jó példát láthatnak a Fogoly utcai emelkedő tetején, 5. és 8. ház előtt.)

A hegyoldal úthálózatának kőzúzalékos és mart aszfaltos részének szakszerű kátyúzási javaslata:

(Leghatékonyabb esős időt követően, akkor jól látszik, hol szükséges kátyúzni.)

 • A kátyú mélységétől függően megválasztott méretű, (cca. ököl nagyságú, frakciójú),fagyástűrő kővel történő kiegyenlítő feltöltés, az út síkjánál néhány cm-el (2-3 cm) magasabbra.
 • A talaj fellazítása, vízzel történő locsolással vagy elárasztással.
 • Fél óra elteltével tömörítés, legegyszerűbben gépkocsival történő néhányszori áthajtással, kis sebességgel, minden javított felületet lenyomva.
 • A fentiek szerint kialakított felület felső, járófelületének kialakítása az előzőnél kisebb méretű (frakciójú) murva vagy zúzottkő terítéssel. Az elkészített felület a későbbi süllyedés megelőzésére, készüljön szintén 1-2 cm-el magasabban az út síkjánál. A kisebb méretű kövek belekapaszkodva a nagyobb kövekbe, rögzíti azokat.
 • A közel vízszintes kátyú vízszintig vízzel való feltöltése, félóra elteltével tömörítése.
 • A lejtős kátyú fellocsolása vízzel, majd tömörítése.

A kátyúk és az út legnagyobb ellensége annak felületén megálló víz, ennek elvezetése a legfontosabb feladat! Ahol megfelelő mennyiségű kő nem áll rendelkezésre és nem megoldható az út döntése ott érdemes a kátyúzás megkezdése előtt, a kátyú mélységének megfelelő vízelvezető árok kialakítása az útszélén túlra, amit utána a kátyúval azonos módon kezeljünk.

A lejtős útszakaszokon többnyire a kialakult nyomvályú viszi el a vizet, itt érdemes a vízzel átitatás után a padkára kiszorult anyagot először a víz által kivájt mélyedésekbe visszakaparni.

Mivel NE kátyúzzunk:


Sóderrel, mert a sima kavics nem tud megkapaszkodni semmibe, többet árt, mint használ.
Növényi nyesedékkel, mert megfogja a vizet, csak ront a kátyún, növeli méretét.
Égetett kerámia termékekkel, nem tud megkapaszkodni semmibe, erősen rongálja a gépjármű abroncsait!
Olyan mészkővel, mely nem fagytűrő.

Hogyan közlekedjünk a kátyúzott úton:

Mindig egy kicsit más nyomsávon, a friss kialakított kátyúzások elsimítása érdekében.

Görbicz Gyula
2014. szeptember

Pilisszántó Placskó úthálózat jelene és jövője


Igen sokunk anyagi hozzájárulásával, az Önkormányzat nem kevés munkájával kialakult egy aszfaltos gerincút.

Placskó út, szegélyezve, vízelvezetésre egy irányba 2,5%-al döntve. Az út északi oldalán négy db földutas gépjármű forgalmi csatlakozásról esős időben jelentős sár kerül az út felületére Ebből egyet beszántottak, egyet kerítéssel lezártak, a másik kettőt pár méter sárvető kővel kellene ellátni. A főutas csatlakozásnál viacoloros parkoló kialakítása lenne célszerű.

Nyúl utca, szegélyezve, vízelvezetésre egy irányba 2,5%-al döntve. Szakszerűen kialakítva a Nyúl utcából érkező vizet bevezetve a patak csatlakozásba. A Nyúl utcai alsó csatlakozásnál a nem betonból kialakított rézsűt a víz már megkezdte, szavatosságban a kivitelezővel javítatni kellene.

Szarvas utca, szegélyezve, vízelvezetésre egy irányba 2,5%-al döntve. Itt páran a lakott oldal felöl elfeledve a szegély szabványos méretét, egyedi útakadályokat létesítenek. Pár helyen a szegély fokozott igénybevétele és az út védelme miatt kb.20m2 viacolorozás szükséges.

Mindhárom utcánál a szegélyezés folyamatos karbantartása és az útszelvény szabaddá tétele szükséges. (Növényzet nyírása, vízmosás javítása, fák, cserjék metszése)

Tanya utca Diófa lejtőig egy oldalról kiemelten szegélyezve, vízelvezető szegély irányba 2,5%-al döntve. (Vízi közmű társulás pénzéből). A második aszfaltréteg (4-6cm) hiányzik.

Diófa lejtő, szegélyezetlenül vízelvezetésre két irányba 2,5%-5%-al döntve, igen rossz állapotban. Az itt lezúduló víz a tanya utcai találkozásnál két db aknába a Tanyalejtő déli oldala mellett fektetett csőrendszerben a Szarvas utca sarkánál felszínre bukva az út alatti aknán áthaladva kerül a szántóföldre. A két db nyelő akna nagyobb eső után hordalékkal töltődik, alkalmankénti tisztítást igényel. (Ebbe a falu tűzoltói vagy a közelben lakók szoktak alkalmanként segíteni).
A szintező mérés szerint második aszfaltréteg keleti irányú 2,5%-os lejtéssel megoldható.
A nyugati oldalon szintben szegélyezve, a keleti oldalon a K vagy két egymásba fordított K elemben a vízelvezetés megoldható. Az út meredeksége miatt a nyugati oldalán két db köves kerülő már kialakításra került A biztonságos téli közlekedéshez még 3 kerülő kialakítása szüksége.

Az elkülönített útszámlán képződő pénz függvényében a szegélyezést Önerőből vagy vállalkozóval lehetne megoldani.

Aszfaltozást a Diófalejtőn (350m) és a Tanya lejtőn (250m) egyszerre lenne érdemes megcsináltatni.

Ahhoz, hogy a telep un. mellékútjai is megfelelő állapotba kerüljenek, még bőven van mit tennünk.

Az ország és az Önkormányzat jelenlegi helyzetében irreális lenne, ha azt várnánk, hogy minden „mellékutcában” a 2012-ben elkészült úthoz hasonló úthálózat létesüljön. Ami mindannyiunk életét ma nehezíti, az a mellékutak igen rossz állapota.

A nem aszfaltos úthálózat jelentős része zúzottköves, néhol mart aszfalttal felülterítve.
Ennek használhatóvá tétele több lépcsőben megoldható:
 • ahol szükséges, kátyúzás előtti profilozás
 • ahol lehetséges és szükséges, vízelvezetés megoldása
 • szakszerű kátyúzás, tavasszal és ősszel
Az így kezelt út alapja lehet egy szakaszonként végrehajtható szegélyezett viacolorozásnak.
A vízszintes keresztutak hegy felőli oldalán süllyesztett szegéllyel, a 2,5 %-os lejtésű völgy felüli oldalán K elemmel megoldva a víz el- és levezetést. Az út építéséhez v=8 viacolor szükséges. Hasonlóan megoldható a szegélyezése a lejős Őz és Fogoly utcának. Itt pénz és döntés kérdése a lejtős részek burkolata. (aszfalt vagy viacolor?)

Mindenképpen meg kell említeni az útszelvény méretét.
Mikor telkeinket vettük, minden tulajdonos aláírt egy lemondó nyilatkozatot az utcák javára telkenként és utcafrontonként 6-6m-t.
Jelenleg két egymással szemben lévő telek között 12m távolságnak kellene lenni.

(Ennél keskenyebb csak az utólag véglegesre kialakított Rigó utca a Szarvas és a Fogoly utca között és a Zerge utca. A Rigó utcánál már kértük az Önkormányzatot, hogy a Szarvas utca felől ezt a Fogoly utcáig tegye egyirányúvá, az eseteleges nehezen kezelhető forgalmi helyzetek elkerülése miatt.)

Az akkori építési előírásoknak megfelelően ebből középen 4 m lett szánva a közösségi közlekedésre.

A mostani előírások szerint minimum 3 m-nek kell lenni az út szélességének. (?)
A szemetes és a tűzoltó autó miatt a szükséges magasság 3, 5m
Ezt kellene mindenkinek saját magának a telke előtt betartani.

Néhol az út vonalvezetése eltér az elvárttól, ez az estek többségében elfogadható, tolerálható.

Ettől előttem egy nagyobb eltérés ismert:

Fogoly 41. előtt felbetonozott kocsi kiálló, amit kerül az út, ezt a mostani tulajdonos már így vásárolta meg. Az út végleges kialakítása érdekében ezt az érintett tulajdonosokkal tisztázni szükséges.

Egyedi jelenség még a Szarvas utcában alkalmanként Csobánkai földterület „megszállása”.
Ez két apróság miatt gond:
Már az úttal is elfoglaltuk a szomszéd falut, most az EU-s pályázat miatt ezt az Önkormányzatnak kellett rendezni a földterületek tulajdonosával. Emiatt gyakorlatilag még egyszer meg kellett pályázni a már egyszer elnyert támogatást, szerencsére ezt, bizonyos összeget elveszítve és sok munkát beleölve ez végre rendeződött.

Alkalmanként viszont ismételten megjelentek a területen az „égetők”, a faültetők, a piknikezők.

Kérem, a jó szomszéddal való jó viszony érdekében, aki érintett, gondolja át itteni ténykedését.

Szintén a Szarvas utca lakott része felé gond a 80 cm széles padka esetenkénti „műtárggyal való elfoglalása. (lépcső, sziklakert?)

A legsürgősebb feladat az aszfaltos gerincút egyenszilárdságúvá tétele:
Tanya lejtő második aszfalt rétege és Diófa lejtő szegélyezése, fedőréteggel történő aszfaltozása.

Ehhez első lépésben szükségszerű a Szegfű lejtőn a Galagonya és Szőlő utca közötti planírozott részre elhelyezett kő szakszerű elterítése az itteniek közreműködésével.

A teljes úthálózat fejlesztéséhez két út áll a településrész előtt:


Aktuális feladatra az Önkormányzat segítségével mindig csak arra összekalapozni a pénzt egy számlaszáma, vagy szintén az Önkormányzat vezetésével egy közmű építő, fenntartó társaulást létrehozni a településrészen.

Én személy szerint ez utóbbinak vagyok híve.
Folyamatosan, nem nagy összeggel minden telektulajdonos azonos módon veszt részt a feladat elvégzésében, nincs menekülési indok. Súlyponti feladatokat követően, néha párhuzamosan elkezdődhetne a viacolorozása a mellékutaknak is, így belátható időn belül normális színvonalú településrészt lehetne kialakítani, ahol az esetleges fenntartási és fejlesztési munkálatok függetlenek lennének az aktuális országos gazdasági, politikai és egyéb helyzettől.

Mivel egyre többen választják a Palcskót lakhelyüknek, a folyamatos fejlődést tekintem elfogadhatónak, azt remélve, hogy a környezet szépségét megtartva ez a nyaralók érdeke is.


Még egy gondolat, ami látszólag nem illeszkedik ide, de a településrész jövőjével maximálisan összefügg és erős kihatása van a már meglévő és később kialakítandó úthálózatra.

Ez a szennyvízhelyzet kezelése.


A jelenlegi, többnyire egyaknás emésztő a csak alkalmankénti családok igényeit ma még kielégíti, de Őket is sújtja a csatorna hiány miatt fokozatosan emelkedő vízdíj és annak környezetvédelmi része.

Két megoldási mód létezik:

Csatornázás, vagy a háromaknás emésztő rendszer kialakítása telkenként.
Az első az egyszeri és mindenkit terhelő nagy összeg, a másik zárt, pl. tíz-húsz éves határidővel végrehajtható. Ez utóbbi megoldás esetében az úthálózat építését nem szükséges ismét nulláról kezdeni.
Választani kellene és ennek eredményét figyelembe véve lehetne a településrendezési tervet alakítani.


Tisztelettel:
Görbicz Gyula
2015. április 2.
Kutyatartás, eboltásKutyatartas,_eboltas

Kutyatartás, eboltás

Bejelentési kötelezettség

Tájékoztatjuk a tisztelt ebtartókat, hogy bejelentési kötelezettségüknek már online is eleget tehetnek az alábbi linken:http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu

Kultúrált kutyatartás elvárásai a Placskón: (piszkozat)A felügyelet nélkül szélnek eresztett ebek:

Fontos elérhetőségek:

Állatorvosi rendelő 1: 2095 Pilisszántó, Kossuth Lajos u. 28. Tel: 06-70-235-92-69 A Szántó-Vet honlapja
Rendel: Dr. Kanász-Nagy Dóra - Rendelési idő: hétfő, csütörtök 17-19h
Állatorvosi rendelő 2: Pilisvörösvár, Kisfaludy u. 48. Tel: 06-26-332-450 A Liget Állatorvosi Rendelő honlapja
Állatorvosi ügyelet: Dr. Saufert Gyula, állatorvos 06-30-9241-520 (Liget rendelő)
Állatorvos aki házhoz jön: Dr. Menyhért Zsuzsanna 0620/283-4413 Kiszállás és vizsgálat árakarticle icon

Az ebek egyedi azonosítóval (mikrochip) történő megjelölése


Felhívjuk a pilisszántói ebtartók figyelmét, hogy 2013. január 1-től 4 hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) kell ellátni.


Az állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló, 41/2010. (II. 26.) kormányrendelet 2013. január 1-jétől hatályos 17/B. § 10. bekezdése értelmében az ebek mikrochippel történő megjelölése kötelező.

Ebben szeretnénk a lakosság segítségére lenni és megszerveztük, hogy Dr.Bándli József főállatorvos előzetes bejelentésre (név, cím, telefonszám megjelölésével) 3500,-Ft + 500,-Ft kiszállási díjjal házhoz megy és elvégzi a kötelező beavatkozást


Szükséges iratok: az eb oltási könyve

Előzetes igényét jelezheti telefonon a 349-558/16, 349-544/16 számokon,
vagy az ado@pilisszanto.hu e-mail címen.

Tervezett beavatkozás időpontja:
Külterületen: 2013. február 3-án de. 9 órától
Belterületen: 2013. február 9-én de. 10 órától

Megfelelő létszám esetén további időpontokban, hétköznapokon a délutáni órákban: - hétfő, szerda, csütörtök - tudja vállalni az oltást.

Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória
jegyző

A kutyatartás legfontosabb szabályai röviden:

 • Ebet nem szabad felügyelet nélkül közterületre bocsátani vagy kóborolni hagyni!
 • Kistestű kutyát (20 kg-ig) legalább 10, közepeset (20-40 kg-ig) 15, nagytestűt (40 kg felett) 20 mm területen kell tartani
 • Együttes tartás esetén legalább 6 négyzetméter akadálytalanul használható területet kell biztosítani
 • Az állatorvosnak be kell jelenteni, ha az állat a három hónapos kort elérte, elhullott vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került
 • Három hónaposnál idősebb ebet be kell oltani, évenként újra oltatni és az oltási könyvét megőrizni
 • Tartási hely megváltozását, az eb pusztulását 8 napon belül jelenteni kell
 • Természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen póráz nélkül elengedni, vagy kóborolni hagyni tilos
 • Erős fény- vagy hanghatással járó tevékenységek és időjárási jelenségek teljes időtartama alatt gondoskodni kell az állat félelmében történő elszökésének megakadályozásáról és törekedni kell az állat megnyugtatására
 • Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.
 • A kutyapiszok fel nem szedése mulasztásnak számít, bírság a helyszínen 3-5000 Ft, feljelentés esetén több tízezer Ft.
 • Tilos kutyát (tartósan) láncra verve tartani
 • Tilos szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön szállítani. NÉBIH: Kedvtelésből tartott állatok szállítása
Érdekességek: (szerkesztés alatt)
Csepel.hu: A háziállatok, így a kutyák szervezetében is gyakoriak a bélférgek, a galandférgek és az egyéb paraziták. A veszélyt gyakran nehéz felismerni, hiszen ezek az élősködők a húsevő háziállatokban a legtöbbször nem okoznak látványos megbetegedést.
Ezek az élősködők azonban az emberi szervezetben heves és sokszor gyógyíthatatlan szövődményeket produkálnak. Megtámadhatják a tüdőt, a gyomrot és a bélrendszert, a vesét, a májat és szívburkot, valamint a szemet is. Komoly belsőszervi megbetegedéseket és vakságot is okozhatnak. Ezeknek a parazitáknak a petéi leginkább a bélsárral kerülnek ki a környezetbe. Mivel néhány hét kell ahhoz, hogy a peték kifejlődjenek, így a friss kutyapiszoknál a megszáradt ürülék, illetve annak a pora sokkal veszélyesebb. Magyarországon ma 2 millió kutya él, csak Budapesten naponta 60 tonna kutyapiszok szennyezi a közterületet.
Kedvencállat.hu:Féregtelenítés gyakori kérdések
Pécsma.hu:Agybajt kaphatunk a kutyagumitól
Ebbeteg.hu:Kutyatartásra vonatkozó rendelkezések

Összeállította: 2016. Január 31. Somorjai Ede
A 2014-es választások anyagaiA_2014-es_valasztasok_anyagai

Az önkormányzati választás anyagai


A 2014-es választások anyagai. Szerkesztés alatt.

article icon

A 2014.október 12-i Helyi Önkormányzati és Nemzetiségi Önkormányzati Választás jelöltjei


A Helyi Választási Bizottság sorsolással megállapított sorrendje szerint:

Képviselőjelöltek:
 1. Motika Teréz
 2. Szánki György
 3. Benyó Bertalan
 4. Czirjákné dr.Kispál Mónika
 5. Gaál István
 6. Diószegi László Pál
 7. Poszmik Ferenc
 8. Jánszky István
 9. Kővári Rozália
 10. Szikra Erik
 11. Kosztolánszky Zoltán
 12. Dobai Zsolt
 13. Kormos Margit
Polgármesterjelöltek:
 1. Csicsmanczai Tamásné
 2. Kővári Rozália
 3. Gaál István
Szlovák Nemzetiségi képviselőjelöltek:
 1. Majnek Ferenc László
 2. Papucsek Lajos
 3. Kollár Mihályné
 4. Strbik Ferenc István
 5. Szivek Éva Júlia
 6. Kőris Kata

ArchívumArchivum
article icon

Archív felvételek és dokumentumok

Ide gyűjtjük a Pilisszántóval, Placskóval kapcsolatos régi fényképfelvételeket
és dokumentumokat, érdekességeket.